สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ


กำหนดการประชุม

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2563

เข้ารับชม VDO Rerun

ท่านสามารถเข้าชม VDO Rerun โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้


กรอกแบบประเมินและรับใบ Certificate

ท่านสามารถรับ Certificate โดยกรอก Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นจะสามารถ Download Certificate ได้ทันที (Download ได้หลังวันที่ 10 ตุลาคม 2563)