สมาคมกุมารเวชศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ.

Join Our Meeting Now!

ท่านสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดยกรอก Ticket Code ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ ก่อนเริ่มการประชุม 30 นาที (เริ่มเปิดให้เข้าร่วมการประชุมเวลา 08.30 น. ของวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2563)


กรณีที่ท่านยังไม่ได้รับ Ticket Code ให้คลิก " ลงทะเบียนรับ Ticket Code "

วิธีการเข้าร่วมการประชุมผ่าน Zoom Webinar